Rezystory metalowe MFR

MOC WYMIAR TYP ZAKRES REZYST. TOLERANCJA
L długość
mm
D przekrój
mm
0,25W 6,8 2,5 MFR 10,7Ω - 562K 0,5%
0,25W 6,8 2,5 MFR 1K 1%
0,25W 6,8 2,5 MFR 953Ω 2%
0,5W 9 3,5 MFR 65,7Ω ; 706Ω 0,5%
0,5W 9 3,5 MFR 121Ω - 11K 2%
0,5W 16 4 OWZ 7,5Ω - 470K 5%
1W 25 4 OWZ 68Ω - 100K 5%
2W 28 6 OWZ 56Ω ; 200K ; 470K 5%
2W 47 8 O W Z 47K 5%